Categorii produse

Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care cosmetice-romania.com (denumită în continuare: ”Cosmetice Romania”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal. Cosmetice Romania se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea. Această pagină are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului cosmetice-romania.com.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu folosim la nimic datele personale. Colectarea datelor de către acest site se face în scopul funcționării acestuia, afișarea pe site a recenziilor la produsele afișate și contactarea utilizatorilor care ne scriu prin intermediul formularului de contact.

Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • nume de utilizator.
 • adresa de email.
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează.

Dacă veți publica pe site alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate de catre cosmetice-romania.com.

Serviciile de promovarea produselor prin marketing afiliat si serviciile de monitorizare a traficului se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica cookies. În acest caz, cosmetice-romania.com nu prelucrează datele personale ale vizitatorilor, acestea fiind folosite doar în scopuri statistice legate de traficul pe acest site.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele personale ale vizitatorilor pe site-ul cosmetice-romania.com sunt prelucrate astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: sunt colectate, dar nu sunt prelucrate suplimentar în vreun fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează acesta, fără niciun control din partea noastră. Serverul generează un fișier tip log care înregistrează toate aceste date, împreună cu momentul accesării site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice; noi nu avem posibilitatea de a le vedea individual pentru a le asocia unui utilizator anume.

La postarea comentariilor si evaluării produselor de pe site, datele cu caracter personal sunt prelucrate astfel:

 • numele de utilizator: este colectat, dar nu este folosit la altceva decât ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.
 • adresa de email: este colectată și utilizată în scop statistic pentru a contoriza numărul de comentarii și evaluări ale produselor. În cazul înscrierii la Newsletter, adresa de email este folosită strict în acest scop. Aceasta NU este transmisă unor terțe părți, vândută sau folosită în alte scopuri decât cel pentru care a fost colectată.

Temei: introducerea adresei de email este obligatorie pentru a utiliza formularul de contact și pentru a posta comentarii. Nu puteți comenta fără a lăsa adresa de email. Vă exprimați consimțământul pentru colectarea lor în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului sau formularului de contact.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

În principiu, prelucrarea datele cu caracter personal se face atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele personale nu sunt dezvăluite niciunui terț și nici nu sunt folosite în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Singura situație în care vom dezvălui sau comunica datele cu caracter personal este în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui sau comunica aceste date în vederea respectării unei obligaţii legale sau pentru a aplica termenii de utilizare şi alte acorduri ori pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa site-ului cosmetice-romania.com, a clienţilor noştri sau a advertiserilor.

6. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei GoDaddy, pe teritoriul Marii Britanii, unde se află toate fișierele și baza de date ale acestui site.

Puteți afla mai multe informații despre cum sunt prelucrate și securizate datele personale de către GoDaddy citind politica de confidențialitate a acestora.

Eventualele backup-uri ale site-ului sunt stocate de către web-root.net (în calitate de dezvoltator și administrator al acesui site) și online pe serverele GoDaddy.

7. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către cosmetice-romania.com pot fi transferate în viitor pe servere de pe teritoriul României. Compania pe care vor fi stocate aceste date și informații legate despre prelucrarea și securizarea datelor de către aceasta, împreună cu întregul site cosmetice-romania.com va apărea la capitolul 6 din această pagină ca actualizare a acestei Politici de confidențialitate.

8. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale efectuate de către cosmetice-romania.com, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului acestui site cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice:

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la una din adresele de email: contact@cosmetice-romania.com sau admin@web-root.net